HVA ER VERDIER?   

Verdier er fundamentet for hvem du er, og forteller hva som er viktig for deg. Det er byggesteiner og drivkraften for utvikling. Verdier er gjerne ubevisste. De er skapende eller begrensende.  Når du har problemer med å ta en viktig beslutning, er det ofte relatert til uklarhet om egne verdier.  Hvis det som represtenterer dine verdier mangler i ditt liv, vil frustrasjon og energitap oppstå. 

Kunnskap om egne verdier er avgjørende for å sette gode mål og nå disse. Dersom en setter mål uten å ta hensyn til sine verdier er sjansen stor for at en opplever utilfredshet.

Du må kunne identifisere deg med verdiene til den bedriften du jobber i for å prestere godt.  I bedrifter med ansatte fra flere kulturer er det også viktig å ha kunnskap om hvordan nasjonale verdier påvirker kommunikasjon og væremåte. Det handler om respekt, tillit og toleranse i et videre perspektiv.

Når du er klar over hva som er viktig for deg vil det være samsvar mellom ord og handling. Din kommunikasjon vil framstå ekte og tydelig. Du vil bli tydeligere for deg selv og dine omgivelser. Du vil oppnå mer.

Derfor, lær og kjenn dine verdier og bruk de som rettesnor for dine valg. 

"The secret of passion is purpose"

- Robin Sharma -

JEG JOBBER UT FRA FØLGENDE VERDIER:

Personlig - Å være personlig betyr for meg å ha mot til å utforske og finne kjernen i deg.  Hva du står for. Hva du bryr deg om, og hva som driver deg. Det handler om å finne ut av hva som egentlig hindrer deg i din utvikling. 

For meg som coach betyr det å utfordre deg slik at du fremstår helhjertet, tydelig og helstøp. Det betyr å være oppriktig, gi støtte og oppmuntring til deg på veien mot nye mål. 

Ansvarlig - Betyr å ta ansvar for eget liv og egen utvikling på jobb og hjemme. Å ha mot til å utforske og virkeligjøre dine mål, drømmer og visjoner. Å ta tak i motstand og frustrasjon. Et liv og en jobb skal være energigivende.  Det handler om å bruke sine evner og talenter.  Det betyr også å ta ansvar og bry seg om andre og skape gode relasjoner.  

For meg som coach betyr ansvarlig  å møte mennesker hvor de er og med respekt.

Utviklende - Å utforske verdier, styrker og indre motstand gir selvinnsikt og perspektiv. Den innsikt gjør at du enklere vil forstå og kunne skape kvalitet i dine relasjoner.  

For meg som coach betyr utviklende  å bidra til endring, til skift i hvordan du ser seg selv, til aha opplevelser.  Endring, som kan gi deg et rikere liv til å blomstre, lykkes og prestere er drivkraften i mitt arbeid.

Målrettet og engasjert - Når mål settes i tråd med den du er, gir det ekte engasjement og glede.  Du blir tydelig for deg og dine omgivelser. Det gir drivkraft og handling. Du blir helstøpt. Da har livet en tendens til å legge seg tilrette for deg. Det er da magiske ting begynner å skje. 

 

"Your vision will become clear only when you look into your heart.

Who looks inside awakens."

- Carl Jung-