"Keep going. The steps may get harder, but the view is beautiful on the top." - Robin Sharma -

JEG TILBYR PERSONLIG OG VERDIBASERT OPPFØLGING OG UTVIKLING VED:

 

Omstilling / nedbemanning /arbeidsledighet

Har du mistet jobben, eller er du en del av en omstillingsprosess? Jeg hjelper deg å ta kontroll over usikkerheten.

Endringene kan være dyptgripende og kan påvirke både økonomi og eget selvbilde.  Jeg kan som uavhengig coach og samtalepartner hjelpe deg i prosessen på en konstruktiv og ressursfull måte. Jeg tror at en helsjekk av dine styrker, verdier og preferanser vil få fram ny motivasjon og gi deg nye muligheter. 

I vårt samarbeid får du også tilgang til mine 30 år med erfaring fra finansbransjen. Vi går realistisk gjennom dine muligheter på kort og lang sikt. Dette for å sette nye mål, slik at du kan ta nye helhjertede valg, i tråd med dine ambisjoner og din situasjon.

 Å leve i usikkerhet  påvirker også de nære relasjoner. Hvordan være en god far/mor, samboer/ektefelle når det røyner på? Hvordan ta i bruk ditt nettverk? Det handler om å se helhetlig på din situasjon og ta grep.

Gode støttespillere er avgjørende for hvor raskt du kommer deg i ny jobb.

Mitt mål er å styrke deg i jobbsøkerprosessen, og at du i tillegg  skal komme styrket ut av denne krisen.

 

Ledelse og prestasjonsutvikling i omstilling

Din rolle som leder blir utfordret. Hvordan stå i usikkerheten, og skape ro og trygghet? Hvordan finne en god balanse, ta tøffe valg og vanskelige samtaler?

Det er av stor betydning for den ansatte som kanskje må gå, hvordan leder og organisasjon håndterer situasjonen. 

Når det røyner på har du mulighet til å lære deg selv, og dine ansatte bedre å kjenne. Relasjonene kan utvikles og styrkes. Dette vil alle være tjent med når teamet og organisasjonen skal jobbe sammen mot nye mål.

Mitt mål er å ruste deg  til å bli en tydlig og helstøpt leder, en god rollemodell også i vanskelige tider. 

 

Karriereendring

Trenger du et løft for å komme videre? Vil du noe mer?

Det handler om å få brukt og utviklet sine talenter for å nå drømmer og mål.  Jeg kan som uavhengig coach hjelpe deg i prosessen.  Jeg er klar til å støtte og utfordre deg til å søke nye utfordringer. Dette i tråd med dine ambisjoner og hvem du er.

 

Balanse mellom jobb og privatliv

Hvordan håndterer du den hektiske hverdagen? 

Å være i flytsonen, å ha balanse i livet gir lykke, tilfredshet og energi. Stopp opp, og finn ut av hva som er viktig og verdifullt for deg nå. Prioriter og sett nye mål.  Jeg er klar til å bidra til at du  finner balansen i ditt liv. 

 

Personlig vekst

Søker du endring? KJenner du at noe skulle vært annerledes? Vil du noe mer?

 Jeg er klar til å gå i dybden og hjelpe deg i prosessen med å ta ansvar for eget liv og potensiale. Til mer energi, glede og vekst..

 

TA KONTAKT FOR EN SAMTALE OM DITT BEHOV

 

If you want something you never had. You have to do something you never done."

- Robin Sharma -