HVEM ER JEG?  HVA TROR JEG PÅ?

Navn: Marit Simonsen Ohm,  gift med Kjetil, 2 voksne barn Magnus og Julie.

Utdannelse: Excutive Master of Management, BI,  Business og Personal Coach NLP, The Coaching Institute, Turid Torbergsen, Mindfulness-instruktør, Co-Create, Ivar Vehler, Sertifisert rådgiver JTI-preferansetest, sertifisert finansrådgiver og fondsmegler. KID og SMART kurs i depresjonsmestring, Fagakademiet. DUJSK kurs (Det unike jobbsøkerkurset), OG-S og Etablererkurs, Skape.

Arbeidserfaring:   De siste 1,5 årene har jeg hatt konsulentoppdrag  som karriereveileder og coach for Din Utvikling i et spennende oppdrag for NAV med langtidsledige voksne og ungdom. Både norske og utenlandske kandidater. Jeg har jobbet som coach og karriererådgiver gjennom mitt firma Core-Coaching i 4 år. Før dette jobbet jeg 29 år i SpareBank1 SR-Bank, 1/2 år i Swiss Bank Corporation (i dag UBS), 1 år i Fiskernes Bank,  med prestasjonsutvikling, talentutvikling, salg, markedsføring,  sertifisering av finansrådgivere og investeringsrådgivere,  som coach,  salgsleder, teamleder, faglig leder, produktsjef sparing og pensjon,  m.m. på konsern og operativt nivå.

Utenlandsopphold:  totalt 6 år (2 1/2 år i Canada, 2 år i Frankrike, 1 år i USA, 1/2 år i Sveits)

Språk:  engelsk og fransk

For fullstendig CV klikk Linkedin icon nederst på siden.  Vil du følge mine innlegg på facebook klikk på facebook icon nederst på siden og lik den.                                            

__________________________________________________________________________________

Jeg er opptatt av omstillingen som skjer i Rogaland. Omstilling og arbeidsledighet er en personlig belastning med hensyn til usikkerheten det skaper for både økonomi og eget selvbilde.  Jeg ønsker å bidra til at mennesker i omstilling skal møte endringene på en ressursfull måte.  Det en trenger er ofte et løft for å komme videre, en hjelp til å finne ny motivasjon og opprettholde handlekraften. Min bakgrunn som coach og mine 30 års arbeiderfaring fra finans gjør at jeg kan bidra til å gå realistisk inn i nåsituasjonen og få klarhet og oversikt. Finne styrker og se nye muligheter. Dette for å legge nye planer og sette nye mål for framtiden i tråd med din situasjon, dine ambisjoner, og hva som er viktig i ditt liv. 

Mitt engasjement for dette gjorde at jeg i vinter (2015) skrev en Masteroppgave på BI om dette tema." Mestring og utvikling ved omstillingsprosesser i arbeidslivet".  Jeg intervjuet både ansatte og ledere i omstilling.  Vår sterke identitet til jobb og karriere gjør at usikkerheten blir stor når jobbsikkerheten blir truet. Hvordan ledere og organisasjon møter sine ansatte er avgjørende for hvordan de takler krisen.  Når oppsigelsen er et faktum er det lett å fortrenge problemene, å bli liggende på sofaen, fortape seg i sosiale medier og putte regningene i en skuff. Dette i steden for å søke hjelp og bruke sitt nettverk, å ta tilbake kontrollen.

I frustrasjon, motgang og personlige "kriser" på jobb eller privat, ligger kilder til vekst og ny innsikt. Det er vanskelig å se når du er i situasjonen. Motstridende og vanskelige følelser kan oppstå som kan være vanskelig å gi slipp på.  Dette kan begrense deg i videre framgang og utvikling. Derfor er det viktig å få satt ting i perspektiv slik at det heller gir deg styrke, og gjør deg robust til å mestre vanskelighetene. "Motgang gjør sterk". Vi mennesker er skapt for å takle de situasjoner vi møter, bare vi vet å åpne opp og be om og ta i mot hjelp.

Min drivkraft ligger i å se mennesker lykkes, mestre og nå sine mål.  Det å skape trygghet, bevegelse i tankesett, endring og handling engasjerer.

Jeg gleder meg til å bidra til din utvikling. Til mer energi, til glede og vekst. 

 

Min visjon - et rikere liv.

Ta kontakt i dag!

"Growth is painful, change is painful.

But nothing is as painful as staying stuck somewhere you don´t belong."

"Robin Sharma" 

 

"It may look as if the situation is creating the suffering, but ultimately this is not

- your resistance is.

" Echart Tolle"