HVORDAN JEG SKAPER VERDI FOR ANDRE

 Tilbakemeldinger fra kunder, kollegaer, ledere og venner. 

"Du har en egen evne til å se potensial i mennesker" " Du får meg til å føle meg verdifull ved at du er en god lytter. En interessert lytter."

"Jeg opplevde deg som en veldig god veileder når jeg skulle søke ny jobb." "Du gav meg selvtillit og trygghet "

" Jeg syntes det var vanskelig å finne riktig retning, men dine gode spørsmål hjalp meg på vei."

" I endringsprosessen hjalp du meg til å tenke at det ikke var personlig. Du var god til å forklare helheten.  Da var det lettere å håndtere"  

 "Da du veiledet meg i forbindelse med  JTI testen hadde vi gode samtaler hvordan jeg kunne sette mål og utvikle meg."

 "Du var en katalysator for at jeg gikk ut av samtalene våre med energi og positivt drive"

" Du er opptatt av og får samtalene over på det som er viktig og verdifullt"

"Du får meg til å tenke annerledes å se ting på en annen måte" "Du inspirerer meg og motiverer meg til å gjøre nye ting"

"Jeg føler jeg har blitt et bedre menneske. Jeg har blitt tryggere på meg selv og har det bedre generelt."

"Du var taktisk klok og god til å få til samhandling" "Du er allsidig og lykkes med alle typer mennesker" "Du sloss for det du tror på" "Du har ekstremt gode holdninger."

 "Jeg opplevde deg på ditt beste da vi skapte resultater sammen. Det var enormt motiverende."

"Du utfordret meg og ville at jeg skulle lykkes." "Du framsnakket meg overfor andre."

 

Ovennevnte tilbakemeldinger er hentet gjennom øvelsen Reflekterte Beste Selvportrett (RBS). Den gir selvinnsikt og fokuserer på positive hendelser som skapte verdi og energi for andre. Det er et virkemiddel som kan brukes ved utviklingsamtaler. 

 

"When you are in alignment with the desires of your heart, things have a way of working out."

- Iyanla Vanzant-