JEG SAMARBEIDER  MED Negoti8

Elisabeth Guddingsmo
Rådgiver - Jurist

www.negoti8.no

telefon: 936 30 059

epost: epg@negoti8.no

Elisabeth er Jurist og Konfliktmekler. Hun er opptatt av dynamisk samspill mellom fagdisiplinene jus, organisasjonspsykologi, ledelse, kommunikasjon og konflikthåndtering. Hun har en løsningsfokusert tilnærming til konflikthåndtering gjennom internasjonalt anerkjente metoder innen mekling, og er opptatt av at partene skal ta eierskap til konflikten. Engasjerende og inspirerende kurs- og foredragsholder med gode kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk.

Elisabeth har bred akademisk bakgrunn med juridisk embetseksamen fra Universitetet i Tromsø og videreutdanning i konfliktmekling, ledelse og organisasjonspsykologi. Hun har erfaring fra kommune, stat, helseforetak og det private næringsliv, på tvers av flere sektorer.