"The single best way to grow your life is to grow yourself" - Robin Sharma-

HVORDAN JOBBER JEG?

I hovedsak bruker jeg NLP Coaching. Jeg kartlegger nåsituasjonen og dagens utfordringer, og tilpasser fokus etter ditt behov.  God avklaring av verdier og øvrige drivkrefter er utgangspunkt for en god utviklingsprosess mot dine mål. Etter behov brukes også andre virkemidler som eksempelvis kartlegging av JTI-profil for å få fram dine styrker og preferanser. (se nedenfor). I tillegg kan du få hjelp til å ivareta dine interesser overfor NAV og din finansinstitusjon. Vi trener på intervju og sikrer at du har en god CV og Linkedin-profil.  Vi  bevisstgjør deg på hvordan du bruker ditt nettverk og ditt personlige brand.

Det handler om å ha en god plan, ivareta din motivasjon, din mestringsfølelse og din handlekraft. 

COACHING 

EN PROSESSORIENTERT METODE, FOR Å NÅ MÅL BÅDE PÅ DET KARRIEREMESSIG OG PERSONLIGE PLAN.

Personal coaching omhandler coaching på alle deler av livet. Business coaching har hovedfokus på alt som går på karriere, og kan handle om å optimalisere jobbtilfredshet i nåværende jobb, prestasjonsutvikling eller gjøre en karriereendring. 

Coaching  kan bidra til :

 • Effektiv måloppnåelse
 • Større grad av selvinnsikt og personlig tilfredshet
 • Økte prestasjoner og bedre resultatoppnåelse
 • Økt evne til omstilling og endring
 • Bedre kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Økt egenansvar og selvledelse
 • Balanse mellom jobb og privatliv
 • Bedre familieforhold
 • Bedre livskvalitet

 

ØVRIGE VIRKEMIDLER

 • JTI-profil - Carl Jungs preferansetest - Den bevisstgjør dine preferanser og styrker, og gir innsikt i forskjellige mennesketyper.  Ved arbeidsledighet, omstilling og karriereendring gir JTI testen trygghet i jobbsøkerprosessen. Det er et nyttig verktøy ved utvikling av relasjoner.  Du får en konkret rapport med tilbakelesing. JTI er et nyttig utviklingsverktøy ved teamutvikling. Å kartlegge JTI profil for ungdom kan gjøre prosessen ved studievalg enklere.  JTI testen kan gjennomføres på flere språk.
 • Visualisering. Skaper energi mot mål.  
 • RBS- Reflekterte beste selvportrett. God øvelse for å se seg selv i relasjon til andre. Hvordan du skaper verdi for andre.
 • Konseptet "Why" er nyttig i forbindelse med endringer som for eksempel ved oppstart av egen bedrift/endring av karrierevei. 
 • Kommunikasjonsmodell basert på Mayer Briggs - Er eksempelvis nyttig for utvikling av kommunikasjon i forbindelse med salg.
 • Personal Branding - Bevisstgjøring.

 

"A giant key to winning lies in beginning".

- Robin Sharma-